Máy húi bụi Hitachi CV-SF16 24CV (LGN-Xanh) - Gia Khang